get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Andreas Jensen Gjellesvik

Andreas Jensen Gjellesvik

Teknolog/rådgiver hos DatatilsynetKoronasvindlerne

Koronapandemien har vist at også cyberkriminelle vet å omfavne en god krise. Mange forbinder cyberkriminalitet utelukkende med tradisjonell hacking – å utnytte tekniske sårbarheter i datasystemene for å bryte seg inn i dem. Av den grunn er det også mange som knytter...