get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Etter et års ufrivillig koronapause er tiden igjen inne for en fysisk Arendalsuke. Også i år er Datatilsynet aktivt tilstede, både med egne arrangementer og deltagelse i andres. Vi skal diskutere personvern og klima, personvern i skolen, kommersiell overvåkning, politiets overvåkning, personvern og helse, og hvordan personvern og innovasjon kan spille sammen. Dette viser med all mulig tydelighet hvilken bredde det er i personverndebatten.

Det kan være vanskelig å navigere i de mange hundre arrangementene som går av stabelen, mange i parallell, derfor denne guiden til Arendalsuka. Det er viktig å velge riktig, og det å velge riktig i denne sammenhengen er selvsagt å stalke oss i Datatilsynet under uken i august. Men vær obs, denne bloggen kommer med en advarsel: Ting endrer seg fort, nye deltagere kan komme til, innretningen på debattene kan endres og nye kan komme til. Sjekk gjerne linkene under hver programpost for siste, oppdaterte informasjon.

Mandag 16. august: Digitalt demokrati: Smittefritt, men er det for alle?

Data påvirker og data flytter makt, data kan bidra til å avgjøre valg og stenge folk ute fra viktige plattformer. Men har åpenheten en pris, og er den for alle? Denne debatten er den første vi deltar i på årets Arendalsuke, og beskrives slik av arrangøren:

Digitaliseringen har vært avgjørende for å holde Norge i gang under koronapandemien, men med på lasset får vi Facebook-annonser, hacking og konspirasjoner. Pandemien gjør at husbesøk og folkemøter i valgkampen erstattes av innlegg på sosiale medier og samlinger på Teams. Bystyremøter strømmes på Facebook, og innbyggerne kan gi tilbakemeldinger i kommentarfeltet. Men klarer vi å nå alle på de nye arenaene?

Jeg deltar sammen med blant annet direktør Tore Tennøe i Teknologirådet.

Tid: 16.08, kl. 14.00-15.00 | Sted: Demokrativerkstedet i Arendal |Arrangør: Sopra Steria

Lenke til arrangement: https://arendalsuka.no/event/user-view/16611

Tirsdag 17. august: Personvernet slår tilbake

Personvernet er under stadig press, både fra kommersielle aktører og offentlige etater. Nå er tiden inne til å diskutere personvernets kår, og om vi nå endelig går inn i personvernets tidsalder. 

Bakgrunnen for denne diskusjonen er blant annet viktige avgjørelser mot de store teknologiselskapene, søksmål mot Facebook etter oppkjøpet av WhatsApp, viktige dommer fra EMD og EU-domstolen knyttet til overvåkning og Schrems-dommen, som har sendt personvern-sjokkbølger gjennom Europa og USA. I Norge har vi varslet et gebyr på 100 mill. til Grindr.

Arrangementets første panel består av Adele Matheson (NIM), Karsten Friis (NUPI) og undertegnede, og tar for seg den statlige overvåkingen i samfunnet. Det andre panelet tar for seg den kommersielle overvåkingen, og består av Ingrid Lise Blyverket (Forbrukerrådet), Vivi Rignes Wilhelmsen (Forsvarets Høyskole). Jeg deltar også i dette panelet. Moderator for arrangementet er Martin Gundersen i NRKBeta. 

Tid: 17. august kl. 8.00-9.00 | Sted: Samfunnsteltet – jubileumsscene | Arrangør: Datatilsynet

Lenke til arrangement: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/15452

Tirsdag 17. august: Digitalisering i skolen – har vi glemt personvernet?

Personvern i skolen har vært et viktig tema for Datatilsynet i mange år. Nå har Bouvet gjennomført en undersøkelse om personvernets kår i skolesektoren. De beskrives arrangementet slik:

Skolen har blitt kræsj-digitalisert under koronaen. Det svømmer over av nye digitale læringsverktøy og mange skoler har utvist en fantastisk kreativitet. Samtidig er Bouvet bekymret for personvernet til lærere og barn. Derfor har vi gjort en omfattende undersøkelse om status på personvern i skolen. På bakgrunn av undersøkelsen tar vi debatten om konsekvensene av kræsj-digitaliseringen av skolen.

  • Er det på tide å dra i bremsen for å sikre at ikke personopplysninger om elever blir misbrukt, eller er det noen skoler som er for strenge i møte med nye apper og digitale tjenester? 
  • Må lærerutdanning, skoleforvaltningen og metodefriheten i skolen endres som en konsekvens av digitaliseringen?

Blant deltagerne finner vi Simen Sommerfeldt, teknologidirektør i Bouvet, Tonje Brenna, Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet og Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet. Jeg deltar fra Datatilsynet.

Tid: Tirsdag 17/8 2021 10:00 – 11:00 | Sted: Castelle | Arrangør: Bouvet

Lenke til arrangement: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/15713

Tirsdag 17. august: Maktkamp og samarbeid i kampen mot klimaendringene

Personopplysninger brukes i dag, litt forenklet, til alt. At vi mottar reklame basert på nettaktiviteten vår er gammelt nytt, men tema for denne diskusjonen bringer oss inn på et nytt felt: Hvordan bruke personopplysninger for å bekjempe klimaendringer? Arrangementet beskrives slik:

Hva kjennetegner de ledende selskapene i den grønne omstillingen? Hva er folkets fotavtrykk? Hva tenker forbrukerne om kommunikasjon og markedsføring av bærekraft? Hvordan ivareta personvern når vi spør om dine data for å ivareta miljøvern? Hvilken rolle og virkemidler har kommunene i å motivere innbyggerne til adferdsendring? 

Rolf Jarle Brøske og Jan-Frode Janson fra Sparebank1 SMN, Anne Kathrine Slungård fra Forbrukerrådet, Børge Brende, President i World Economic Forum, Gunelie Winum fra Ducky og flere holder innlegg for å svare på spørsmålene under arrangementet, der jeg deltar fra Datatilsynet

Tid: 17. august kl. 11.15 – 12.00 | Sted: Arendal kino | Arrangør: Sparebank1 SMN

Lenke til arrangement: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/16693

Tirsdag 17. august: Kunstig intelligens på arbeidsplassen

Kunstig intelligens er på full fart inn i arbeidslivet. Ny teknologi kan gi både økt verdiskaping og nye arbeidsplasser. Samtidig ser vi eksempler på at kunstig intelligens har ført til diskriminering av minoriteter eller blir brukt til å overvåke de ansatte. Hvordan kan kunstig intelligens bli et gode for alle – og ikke oppleves som en trussel? Hvordan legger vi til rette for god utnyttelse av ny teknologi, samtidig som vi ivaretar sosiale konsekvenser? Hvordan kan de ansatte påvirke utviklingen, og hvordan vil EUs nye regulering av kunstig intelligens påvirke arbeidslivet?

Kari Laumann, prosjektleder for vår regulatoriske sandkasse for kunstig intelligens, deltar fra Datatilsynet.

Tid: 17. august kl. 18.00 – 19.00 | Sted: Clarion Hotel Tyriholmen | Arrangør: Negotia, Finansforbundet og NITO

Lenke til arrangement: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/16206

Onsdag 18. august: Rundebordsamtale om datadeling

Data har stor verdi og data skal deles, bare så det er slått fast nok en gang. Men i en årrekke har vi diskutert hvordan vi skal dele data på lovlig vis, hvilke begrensninger som finnes og hvordan vi kan overkomme disse. Denne debatten beskrives slik:

Data er en ressurs som samfunnet må utnytte bedre. All offentlig oppgaveløsning og tjenesteutvikling innebærer bruk av data. Viderebruk av offentlig informasjon handler om å gi næringsliv, forskere og sivilsamfunn tilgang til åpne data fra offentlig sektor på en måte som gjør at de kan brukes i nye sammenhenger, skape nye tjenester og gi økt verdiskaping for sluttbrukeren. 

Det er mange gevinster å hente på å dele data bedre, særlig innenfor effektivitet, mulighetsrom og brukeropplevelse. Samtidig møter en raskt på utfordringer knyttet til personvern og datasikkerhet. Det er behov for mer kunnskap om hvordan infrastrukturen, både i statlig og kommunal sektor, kan tilrettelegges for deling av data. 

Tata Consultancy Services (TCS), som IT- og teknologiekspert, ønsker å organisere en rundbordssamtale  med aktører engasjert i dette temaet for å diskutere muligheter, hindringer og potensielle løsninger. Med sin unike innsikt i løsninger og teknologi, kan TCS lede en diskusjon rundt dette temaet og hva dette betyr for virksomheter og befolkningen.   

Rundbordssamtalen vil engasjere forkjempere av datadeling, forsvarere av personvern og datasikkerhet, fra offentlig og privat sektor, med lærepunkter fra forskjellige industrier, når det gjelder avansert datadeling. Dette gleder jeg meg til å diskutere.

Tid: 18. august kl 10-11. | Sted: Madam Reiersen | Arrangør: Tata Consultancy Service  

Lenke til arrangement: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/16151

Onsdag 18. august: Personvern for barn og unge – hvordan sikrer vi at barna blir hørt?

Arbeidet med å bedre barns personvern har over lang tid vært rettet mot skolesektoren, og det har vært sett på hvordan skolens digitale verktøy for opplæring og kommunikasjon må sikre elevenes personopplysninger.

Tiden er inne for å rette blikket mot de unge selv også. Hvilke verktøy har barn og unge for å få hjelp til å ta gode valg for seg selv? Hva gjør samfunnet for å sikre at barna faktisk blir hørt og de settes i stand til å ivareta sitt eget personvern? 

Barneombud i Barneombudet, Inga Bejer Engh, influenser og samfunnsdebattant Kristin Gjelsvik, og undertegnede tar debatten. Sara Eline Grønvold er moderator. 

Tid: 18. august kl. 15.00 – 16.00 | Sted: Arendal bibliotek | Arrangør: Datatilsynet

Lenke til arrangement: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/15322

Torsdag 19. august: Raskere og mer treffsikker kreftbehandling – hvordan bruke kunstig intelligens til pasientens beste?

Personvern og helse er et svært sentralt tema. Kanskje er det i denne sektoren persondata kan gjøre mest samfunnsnytte? Samtidig er det ingen sektor som har flere registre og mer sensitive data om oss. Det evige spørsmålet er: Hvordan skal vi balansere disse interessene?

Arrangøren beskrives debatten slik: Krav til pasientforløp og ventetid legger stadig større press på spesialisthelsetjenesten. Behovet for raskere diagnostisering og gode verktøy for å avhjelpe kapasitets- og kvalitetsproblemer øker. Å ta i bruk teknologi som baserer seg på KI avhenger av at det etableres gode og forutsigbare rammebetingelser. Dette vil være særlig viktig innen kreftområdet.

I debatten deltar politikere, helsepersonell, beslutningstagere, forskere og jeg, for å diskutere hvordan kunstig intelligens kan bli en større del av løsningen på noen av helsetjenestens utfordringer fremover. Men, hva må eventuelt endres?

Tid: 19. august kl. 11.00 – 12.00 | Sted: Rederikontoret | Arrangør: Siemens Healthineers

Lenke til arrangement: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/15873

Torsdag 19. august: Blir vi best? Eller kommer vi i bakleksa? Debatt om kunstig intelligens, innovasjon og personvern

Jeg tror fullt og fast på at personvern og innovasjon kan gå hånd i hånd. Nettopp derfor har vi etablert regulatorisk sandkasse for kunstig intelligens, som så langt har vært en stor suksess.

Samtidig ser vi spenninger internasjonalt. Europa tar lederrollen som den ansvarlige på KI-fronten. Og Norge vil være best av de beste. Men hvordan blir hårete mål og strenge personvernregler fulgt opp når gründere vil gjøre geniale idéer til teknologiske tilskudd på et galopperende KI-marked? Graver vi vår egen KI-grav, eller vil de andre følge i våre fotspor? Hvordan er det for innovatørene i kampen mot globale konkurrenter med langt slappere krav? Regulerer vi oss inn i bakleksa? Eller er det vi som vinner til slutt?

Datatilsynet og DigitalNorway inviterer til diskusjon, som vil gå over to paneler. Til arrangementet kommer blant annet Erlend Andreas Gjære (Secure Practice), Anders Bryhni (Sintef), Ingeborg Frøysnes (IKT-Norge), Kjetil Thorvik Brun (Abelia) og Liv Dingsør (DigitalNorway). Kollega Kari Laumann og jeg deltar fra Datatilsynet.  

Tid: 19. august kl. 12.30 – 14.00 | Sted: Thon Hotel Arendal | Arrangør: Datatilsynet og DigitalNorway

Lenke til arrangement: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/15317