get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

25. mai 2018 trer personvernforordningen i kraft. Det er en milepæl i personvernets historie, tvunget fram av det teknologiskiftet vi har sett de siste tiårene.

Derfor har personvern også sin naturlige plass på Arendalsuka. Med nær 700 ulike arrangementer er det vanskelig å velge riktig. Sagt med andre ord: hvordan få med seg de viktigste personverndebattene? Personvern har selvsagt en sentral plass i mange flere enn de debattene som er nevnt her. Digitalisering? Smarte byer? Delingsøkononomi? Personvern er viktig, selv om det ikke er angitt som tema! Men her har jeg laget en oversikt over det vi mener er de meste sentrale personverndebattene under Arendalsuka.

 Persontilpasset medisin

En nyttig lærdom for meg var at ca 30 % av oss ikke responderer særlig godt på Paralgin Forte, fordi vi har en gen-sammensetning som reduserer virkningen. Vi vet også at to personer med akkurat samme kreftdiagnose responderer ulikt på akkurat samme medisin. Persontilpasset medisin vil endre alt, men samtidig må man kanskje vite alt? Det er tema i denne viktige debatten.

http://www.arendalsuka.no/event/user-view/4142

 Deit med Datatilsynet

Datatilsynet har selvsagt også egne arrangementer på Arendalsuka. Onsdag ettermiddagen er det mulig å få en egen deit på tomannshånd med Datatilsynets eksperter, vi stiller med både en teknologer, en jurister og samfunnsvitere. De første har allerede bestilt time, så slå til nå!

http://www.arendalsuka.no/event/user-view/5295

 Masseovervåkning til samfunnets beste

Vi har vært så heldig å få tidligere generalløytnant Kjell Grandhagen til å stille opp for å gi sitt syn på digitalt grenseforsvar. Det er Datatilsynet selv som arrangerer også dette møtet.

http://www.arendalsuka.no/event/user-view/4418

 Usikkerhet og sikkerhet – hvem skrudde av serveren

I dette arrangementet, som Tekna står bak, stilles et viktig spørsmål: Er vi rigget for å håndtere datatrafikk, utvikling, drift og forvaltning av kritisk digital infrastruktur og har vi oversikt over de sårbarheter som foreligger?

http://www.arendalsuka.no/event/user-view/4386

 Grov netthets mot arbeidstakere øker – hva gjør vi

Grov hets i arbeidslivet er et økende problem. Særlig utsatt er ansatte i barnevernet og de som jobber i NAV. Hvordan kan vi bedre beskytte arbeidstakerne?

http://www.arendalsuka.no/event/user-view/4417

 Er det mulig å beskytte personvernet i det digitale samfunn

I denne debatten stiller ti tusen kroners spørsmålet: Kan personvernet beskyttes i møte med overvåkningsøkonomien, eller betyr dette at retten til privatliv , slik vi kjenner det, er over?

http://www.arendalsuka.no/event/user-view/5297

 Nye personvernregler – hva betyr det når kundene og brukerne dine har rett til å bli glemt?

BI og Telenor deler ansvar for dette viktige arrangementet, som enda ikke står i programmet, men går av stabelen tirsdag kl 0930. Jeg vil i hvert fall ha svar på et spørsmål: Hvordan skal Norges største selskaper legge til rette for dataportabilitet?

https://www.arendalsuka.no/event/user-view/5535