get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

I en tale hos Electronic Privacy Information Center, en av USAs ledende personvernorganisasjoner, falt disse ordene for ikke lenge siden: «Du kan gjerne like disse såkalte gratis tjenester, men vi tror ikke det er verdt å ha din e-post, søkeloggen og nå til og med familiebilder data – analysert og solgt for Gud-vet-hva reklameformål. Og vi tror at en dag vil kundene se dette for hva det er».

Og mannen som snakket hadde mer på lager. Han snakket om viktigheten av kryptert informasjon. Kanskje fikk han også fram gåsehuden hos tilhengerne da han dro følgende frase: «We believe that people have a fundamental right to privacy. The American people demand it, the Constitution demands it, morally.»

Så er spørsmålet: Hvem sa disse Pauli ord? Overraskende nok: Apple-sjef Tim Cook, som tok et oppgjør med en forretningsmodell som er rådende blant mange av de stor teknologiselskapene, som Google og Facebook: Det er våre personopplysninger som er betalingen for de tjenestene vi får.

Jeg har lenge undret meg over hvorfor ikke flere selskaper forsøker å gjøre personvern til et konkurransefortrinn. Nå har Apple både ett og to personvernsvin på skogen, men det er interessant å se at en av de virkelig store, og utvilsomt mest ikoniske teknologiselskapene, så klart og tydelig taler personvernets sak. Vi må selvsagt ikke innbille oss annet enn at Tim Cook gjør dette for å tjene penger, og ære være ham for det, men fortjenesten skal skaffes ved å fri til de som er opptatt av personvern.

Vi har sett det også tidligere. I kjølvannet av Edward Snowdens avsløringer ble det skapt usikkerhet om hvor trygt amerikansk skylagring var. Flere norske selskaper opplevde stor tilstrømning av kunder, og de markedsførte seg med godt personvern og trygg lagring utenfor amerikanske klør. Det har nærmest vært en bølge blant amerikanske teknologiselskaper om å innføre kryptering, og de aller fleste selskaper publiserer transparancy reports, der de offentliggjør hvor mange forespørsler om innsyn de mottar fra politiet i ulike land. Hensikten er å spille personvernkortet, å vise åpenhet overfor sine kunder, å tilby sikkerhet og trygghet slik at de … nettopp! kan tjene flere penger.

Det er umulig å forutse hvordan utviklingen blir fremover. Det avhenger også av om regelverket legger til rette for at folk kan ta med seg dataene sine dersom de bytter selskap, slik vi kan med mobilnummeret vårt når vi bytter mobilabonnement. I EUs forslag til ny personvern-forordning er det foreslått å innføre dataportabilitet, som på visse vilkår åpner for at vi forbrukere kan kreve våre data overført til et nytt selskap. Og for en personverner som meg: Til det selskapet som er best på personvern. Og hvis teknologiselskapene begynner å konkurrere om det kan vi se framtida lysere i møte.