get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Det blir stadig mer kameraovervåking i samfunnet. I blant oppleves det slik at alle problemer kan løses dersom man tar i bruk slik overvåking. Virkeligheten er imidlertid ikke slik. Flere undersøkelser viser at kameraovervåking i liten grad forebygger kriminalitet. Og det er lett å forstå at et kamera ikke virker avskrekkende når politifolk forteller at folk slår hverandre ned rett foran øynene deres hver lørdagskveld.

Sist ut er taxibransjen, som mener det må bli tillatt å gjøre videoopptak av taxipassasjerer. Noen mener også det må bli tillatt å ta lydopptak. De begrunner dette med sjåføren og passasjerens sikkerhet.

Taxiyrket kan være utsatt, og bransjens frykt må tas på alvor. Derfor har Datatilsynet brukt mye tid på å finne fram til gode løsninger som både kan ivareta sjåførens sikkerhet og passasjerens personvern.

For det er ingen tvil om at det er en krenkelse av den enkeltes personvern å bli filmet og tatt opp på lydfil under turen. I en taxi er man i en privat sfære. Noen er i en utsatt situasjon, kanskje på vei til en begravelse, på vei til legevakta eller på vei hjem fra byen. Derfor skiller en taxi seg fra en buss, der kameraovervåking er tillatt.

Det er ingen tvil om at det er en krenkelse av den enkeltes personvern å bli filmet og tatt opp på lydfil under turen

Datatilsynet har behandlet to saker som gjelder kameraovervåking i taxi. I begge sakene fikk vi medhold i personvernnemnda. Vår løsning går ut på at det kan tas bilde av passasjeren ved turens start og slutt, og at et videoopptak kan aktiveres av sjåføren dersom det oppstår en truende situasjon. Vi mener dette gir en god balanse mellom viktige hensyn.

Flere politikere har tatt til orde for en lovendring som gir adgang til å filme hele taxituren. Etter min oppfatning vil det være en lite heldig løsning. Som nevnt er det ikke lagt fram noen form for dokumentasjon på at kameraovervåking i taxi faktisk vil en kriminalitetsforebyggende effekt. Jeg har også vanskelig for å se hva dette skal gi av ekstra trygghet i forhold til dagens løsning. Det er også grunn til å frykte at også andre bransjer vil ta til orde for mer videoovervåking. Personvernet er i dag under press fra alle kanter. Jeg håper derfor forslaget ikke følges opp videre.