get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Det er et utstrakt internasjonalt samarbeid på personvern-omådet. En viktig gruppe er den såkalte Berlin-gruppen, som nå holder møte i Skopje i Makedonia. I et staselig lokale med god takhøyde, og et klimaanlegg med lav grunntemperatur, diskuteres i skrivende stund personvernproblemer mellom et tyvetalls land.

En interessant del av slike møter er å høre hva som foregår i andre land. Danmark fortalte nettopp om den pågående Se og Hør-skandalen i hjemlandet, Portugal har lansert et «data protection survival kit» – et sted å få hjelp til selvhjelp i et krevende personvernlandskap, og Japan redegjorde for sin nye måte å organisere personvernarbeidet på.

Flere viktige temaer står på agendaen, blant annet kroppsnær teknologi, BYOD, SmartTV, sosiale nettsamfunn og «Snowden»-saken. Selv om Berlin-gruppen ikke har noen formell myndighet, har den en klar dagsordenfunksjon. I tillegg til å dele informasjon, skriver gruppen rapporter og utredninger. Disse plukkes ofte opp av mer formelle organer, som f eks EUs Working party 29, så aktiv deltagelse i Berlin-gruppen er en viktig satsing for Datatilsynet.

På dette møtet har den norske delegasjon (som i tillegg til meg består av Catharina Nes og Martha Eike)  flere viktige oppgaver.  Catharina Nes har flere ganger skrevet om big data på personvernbloggen.no, og bl.a. som følge av det arbeidet vi har gjort på dette området i Norge har vi nå skrevet en rapport om big data for Berlin-gruppen. Det er først gang vi skriver en slik rapport for denne gruppen, så dette er en stor tillitserklæring. I tillegg skal vi legge fram tallene fra personvernundersøkelsen 2014 om en begynnende nedkjøling-effekt i Norge. Vi vil også gi innspill blant annet til en rapport om kroppsnær teknologi, som skrives av Canada.