get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Juridisk veiledningstjeneste i Datatilsynet mottar spørsmål og klager fra borgere, næringsdrivende og offentlige etater. Årsstatistikken for 2013 viser at vi fikk over 7 500 henvendelser, en økning på 700 i forhold til året før.

Nesten hver fjerde henvendelse gjelder personvern i arbeidslivet, og det er tre typer henvendelser som går igjen: Innføring av ulike typer kontrolltiltak (som for eksempel kameraovervåking), spørsmål knyttet til GPS-sporing og innsyn i / sletting av epostkasse. Dessverre er antall henvendelser knyttet til arbeidslivet økende, og det gir grunn til bekymring. Vi tilbringer mye tid på arbeidsplassen, og tillit mellom arbeidsgiver og arbeidstager er avgjørende. Tallene tyder på at arbeidsgiverne ikke følger de enkle reglene som gjelder når det skal innføres kontrolltiltak: Det må være en god grunn for å innføre et kontrolltiltak, det må gjennomføres en drøfting med de tillitsvalgte og det må gis informasjon til de ansatte.

Den neste største kategorien henvendelser gjelder kameraovervåking. Særlig gjelder det overvåking i borettslag og av naboer. I tillegg begynner vi å få henvendelser om dashbord-kamera i biler.

En fullstendig oversikt over Datatilsynets henvendelsestatistikk er publisert på hjemmesiden vår. Her ligger også årsmeldingen for 2013.