get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

De siste dagene har vi fartet rundt til de «nye» teknologiselskapene, som Facebook og Google. Vi dro rett fra Facebook til den gamle onkelen i IT-bransjen, Microsoft. Hovedkontoret deres ligger i Seattle lenger opp på vestkysten, men de har en ganske stor virksomhet i Silicon Walley også. Vi hadde med oss Chief Privacy Officer på link fra Seattle og traff flere sentrale folk som bl.a. jobbet med cloud – tjenester. Og nettoppp cloud var vårt hovedfokus ved dette besøket, kanskje ikke så overraskende i og med at Datatilsynet har vurdert lovligheten av Moss kommunes bruk av Microsoft 365.  Det var selvsagt med en viss tilfredsstillende vi forsto at denne saken var svært godt kjent sentralt i Microsoft.

Vi fikk en meget grundig innføring i Microsofts personverntenkning, blant annet deres do not track – løsning i Internet Explorer 10. Dette var ikke minst interessant fordi do not track har vært et gjennomgangstema i flere av møtene våre her i USA. Geff Brown gikk deretter gjennom skytjenesten Microsoft 365. Vi kjente hovedpunktene fra før, men det var beroligende å høre fra sentralt Microsoft-hold at forbrukerdata som lagres i deres cloud-løsning ikke mingles med andre forbrukerdata. Vi fikk også en orientering om Microsoft Trust Center.

Et av formålene med denne turen har vært å fange opp trender, og i så måte har den vært en stor suksess. I diskusjonen om cloud-løsninger og sensitive data kom det fram at mange helseinstitusjoner i USA lagrer pasientdata i skyen. Vi skal ikke her felle en dom over det, men det er ingen tvil om at dette ville vært svært krevende i Norge – og det er trolig heller ikke på den politiske dagsorden. Microsoft påpekte for øvrig at det i USA var mange små helseforetak med dårlig informasjonssikkerhet som fikk økt sikkerheten ved å gå i skyen.

Microsoft ga oss også en presentasjon av dagens – og morgendagens – teknologiske muligheter, og her som de andre stedene vi har besøkt konkluderte vi med at framtida blir spennende – og krevende.