get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

I dag hva vi besøkt TrustE. Kanskje ukjent for allmenheten, men for de som har vært i forbruker- og personvernbransjen i noen år er det en kjent bedrift.  Kjerneproduktet til TrustE er merking av nettsteder. Tanken er at et nettsted med TrustE-merke skal framstå som mer seriøst enn andre nettsteder og dermed få flere besøkende, selge flere varer og tjene mer penger. De opplyste at de er den sikkerhets/trygghetsløsningen med tredje høyest kjennskap, etter Verify og McAfee. Bedriften ble etablert i 1997 som en non profit organisasjon, men er nå et kommersielt selskap.

Prosessen for få tildelt TrustE-merket er enkel i all sin kompleksitet. Først gjennomføres en analyse av nettstedet basert på et kriteriesett for såkalt best practice der bl.a. bruk av cookies og personvernerklæringen gjennomgås. Deretter skrives en Gap-rapport (som vel kan oversettes til  avviksrapport) om hva som må forbedres, og kun en liten prosentdel kommer unna uten merknader. Deretter følger et «veikart til merket», altså tiltak som må på plass før merket tildeles. Når merket plasseres på nettstedet anses det som en del av selskapets personvernpolitikk, og dersom selskapet bryter denne politikken kan de i verste fall miste merket. Det er også et brudd på god forretningspraksis og kan føre til at de får Federal Trade Commission på nakken.

Når merket er tildelt følger TrustE opp med kontroller. De understreket at de i første rekke forsøker å bistå bedrifter som får merknader til å bli bedre, ikke nødvendigvis ta fra dem merket.

Interessant er også klageordningen. TrustE mottar klager fra forbrukere på selskaper som bryter kriteriene for tildeling. Hvert år mottar de ca 8 000 klager. Det er stor variasjon i klagene, men en typisk klage gjelder reklame som sendes fra nettstedet i strid med selskapets praksis om ikke å sende slik reklame.

Å få næringsdrivende til å følge lover og regler er en krevende øvelse. Det positive med merkeordninger er at selskaper som ønsker å bli merket viser en interesse for å jobbe aktivt og planmessig for å følge regelverket. Slik sett kan merkeordninger bidra til økt etterlevelse av loven.