get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Det er ikke å nekte for at man blir litt rett i ryggen når man står foran Capitol Hill i Washington DC, og kanskje særlig på en dag som dette, da Barack Obama skal holde sine State of the Union – tale.

Capitol Hill

Senatorenes kontorer ligger i stilfulle bygninger i området rundt Capitol, eller the Hill som vi forstår at det kalles her.

Vårt møte var med et medlem av staben til Al Franken, en demokratisk senator fra Minnesota. Han er leder for en underkomite som bl.a. har ansvar for personvern, og i USA, som i Norge, er personvern en viktig del av samfunnsdebatten.

Det Al Franken særlig er opptatt av er cybersikkerhet og lokaliseringsteknologi og han jobber aktivt med lovgivning på disse områdene. Forslag om cyberangrep pålegger virksomheter med kritisk infrastruktur som utsettes for angrep en rapporteringsplikt til sikkerhetsmyndighetene. Dette er vel og bra, men innebærer samtidig at store mengder persondata utleveres til samme sted.

Apper som tilbyr overvåkning av ektefeller og barn markedsføres aktivt i USA. Frankens lovforslag handler i korthet om at det skal foreligge samtykke til registrering og utlevering fra den som overvåkes. I tillegg pålegges den som utvikler appen en informasjonsplikt.

Dette innebærer i praksis er forbudt mot slike apper, da det er vanskelig å tenke seg at noen vil samtykke til slikt. Verdt å merke seg er at forslaget også gjelder lokalisering som for eksempel Google gjør når de tilbyr sine tjenester og alle andre typer apper.

Dette er for øvrig bare en av flere initiativer til lovregulering av lokalisering og overvåkning på nettet. Senator Rockefeller jobber med en do-not-track lov og John Kerry har også fremme et lovforslag på områder, så får vi se hva som skjer med det nå som han har blitt utenriksminister.

Vi treff også Marc Rotenberg, juss-professor på Georgetown og leder av personvernorganisasjonen EPIC. Her jobber 10-12 engasjerte personvernere med lobbyvirksomhet og kampanjer.

EPIC kjører også rettsaker mot amerikanske myndigheter med jevne mellomrom. På lista står blant annet Federal Trade Commission, CIA og Departement of Homeland Security. En av EPICs suksesser er å få fjernet de utskjelte nakenscannerne på flyplassene.

Vi fikk bekreftet inntrykket av at personvernlovgivningen i relativt stor grad håndheves av privatpersoner og organisasjoner gjennom rettssaker. Dette er slående forskjellig fra de fleste europeiske land, der den konkrete håndhevelsen av regelverket skjer av personvernmyndighetene.

Et tema vi diskuterte begge steder var effekten av såkalt solnedgangslovgivning. Det vil si at lover datostemples og må fornyes etter for eksempel fem år. Overraskende nok er den notoriske Patriot Act en solnedgangslov.

I utgangspunktet høres en slik lovgivningsteknikk ut som en god idé, og man er sikret en evaluering av loven etter noen år. Særlig på personvernområdet kan det være effektivt, for etter vår erfaring er kulturen for å evaluere personvernkrenkende tiltak dårlig utviklet.

Samtidig har det noen bieffekter. Det er erfaringsmessig vanskelig å fjerne noe som allerede er etablert, og det er lett å se for seg at debatten handler om effektivisering fremfor opphevelse loven. Dessuten kan innvendingene mot loven være mindre når det «bare» er snakk om en midlertidig lov. Det kunne være interessant å få lesernes synspunkter på om dette er en vei å gå i Norge.

La oss avslutte med senatet.

The Hill er et stort område med betydelige avstander, og mange av kontorene ligger et stykke fra selve Capitol.

En underjordisk trikkelinje binder de ulike byggene sammen. Dette er trikken Obama (da han var senator), John Kerry og andre størrelser bruker når de skal forflytte seg mellom de ulike bygningene. Og det er ikke til å nekte for at man blir litt rett i ryggen av å kjøre denne trikken, og kanskje sitte på presidentens stamsete.

I morgen treffer vi Google og på fredag Facebook og Microsoft.

Vi mottar gjerne forslag til spørsmål og temaer.