get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Dette innlegget ble først publisert på kom24.no og er skrevet av Janne Stang Dahl, kst. direktør, og Tobias Judin, seksjonssjef.

Ståle Lindblad sparker i alle retninger i innlegget sitt mot Datatilsynet og Facebook-rapporten vi publiserte. Ikke bare er han uenig i de faglige vurderingene våre og konklusjonen vi kommer frem til som behandlingsansvarlig. Han mener også at rapporten avdekker «fullstendig mangel på kompetanse» hos landets personvernmyndighet, og at rapporten er verdiløs.

Vi mottar gjerne innspill om hvordan vi kan forbedre oss. Anklagene hans om at vi lider av fullstendig kompetansemangel fremstår imidlertid som useriøse, uprofesjonelle og ikke minst uholdbare. Når anklagene er så svakt faglig forankret som de er, er det vanskelig å la dem bli stående helt uimotsagt.

EU-dommer viser felles behandlingsansvar

Lindblad foretar ingen grundig analyse av dommene, og han trekker heller ikke inn andre rettskilder. Vi mener han har utelatt sentrale deler av dommene fra innlegget sitt.

EU-domstolen har sagt at man har felles behandlingsansvar for behandling av personopplysninger om brukere av en Facebook-side. Videre peker domstolen på at denne behandlingen innebærer at opplysningene om sidens følgere og besøkende brukes til å forbedre Facebooks markedsføringssystem. Vi vet ikke med tilstrekkelig detalj hvordan dette skjer eller hva det innebærer, og vi synes ikke at vi kan underslå denne uvissheten. Dette er bakgrunnen for vurderingene vi har gjort som behandlingsansvarlig.

Vurdering og dokumentasjon

Lindblad sier at vi mener og synser uten dokumentasjon. Slik er det ikke. Vi har gjort en grundig vurdering der vi har innhentet informasjon, beskrevet verktøyet systematisk og vurdert dette opp mot kravene i loven. Det er ingen tvil om at vi, gjennom DPIA-en vår, har dokumentert at vi faktisk ikke vet nok om hva som skjer med dataene til Facebook-brukere.

Uansett er det ironisk at Lindblad prøver å kontrastere «enkle» Facebook med kunstig intelligens, når vi vet at selskapet bruker kunstig intelligens i utstrakt grad, og har de kraftigste algoritmene i verden med størst CPU.

Vi vet at mange virksomheter legger mye jobb i egne risikovurderinger. Den etterfølgende debatten åpner for en rekke spørsmål og dilemmaer om teknologi, jus, etikk og samfunn. Antallet perspektiver man kan «forstå» Meta på, fra behandling av data til demokrati, sosiale relasjoner eller mental helse, er mange. Vi ser generelt at personvernperspektivet og ansvaret den enkelte virksomhet har, nå kommer tydeligere fram. Det er bra, og vi imøteser alltid en saklig debatt.