get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Det kan virke som en umulig oppgave. Men da Datatilsynets nyopprettede regulatoriske sandkasse stilte spørsmålet, var det gledelig mange i det norske KI-miljøet som svarte som Ole Brumm. Ja takk, begge deler!

Vi fikk inn 25 søknader til den regulatoriske sandkassen for kunstig intelligens (KI) og personvern. Spennet i søknadene viser det enorme potensialet KI har for å forbedre og effektivisere samfunnet vårt. Samtidig ser vi helt klart et behov for avklaring av hvordan deler av personvernregelverket skal tolkes i praksis.

Topp 5

Lista over tematikk, som søkerne i første runde med Datatilsynets sandkasse ønsker hjelp med, toppes av disse fem:

  1. Transparens
  2. Dataminimering
  3. Rettferdighet
  4. Anonymisering/avidentifisering
  5. Behandlingsgrunnlag

Tilbakemeldingene vi har fått fra søkerne er at regelverket er der, men hvordan skal vi gjøre det i praksis? Hvor detaljert må forklaringen være? Hvordan kan vi bruke så lite data som mulig (dataminimering), men samtidig få nøyaktige resultater? Hvordan kan vi designe et system som er rettferdig for brukeren og ikke diskriminerer?

Vi er i gang med å velge ut fire prosjekter av de 25 søknadene som vi skal jobbe tett med for å utforske gode personvernløsninger i de ulike løsningene. Målet med sandkassen er å jobbe frem gode personvernløsninger for å vise frem at KI og personvern kan gå hånd i hånd, og gi eksempler på vurderinger og personverntiltak i konkrete prosjekter. Vi håper det kan være til hjelp og inspirasjon for andre virksomheter som benytter personopplysninger og KI.

KI overalt

Kunstig intelligens kan gjøre utdanningen mer tilpasset og presis, den kan hjelpe med å effektivisere helsehjelp og fange opp sykdom på et tidlig tidspunkt, den kan spare samfunnet for store verdier ved å avdekke hvitvasking på en måte mennesker ikke kan. Søknadene representerer mange ulike sektorer, og vi har alt fra små oppstartsselskaper til store offentlige aktører på listen.

11 av søkerne kommer fra offentlig sektor, og 14 fra privat sektor.

Nå gleder vi oss til å komme i gang med de første sandkasseprosjektene. Følg gjerne med på våre nettsider om nytt fra sandkassen – vi staser på å dele oppdateringer underveis i prosjektene. Første runde vil vare i 3-6 måneder, og vi kjører nytt opptak når vi har kapasitet til høsten.