get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

For at de unge skal bli trygge nettbrukere, trenger de å utvikle digital dømmekraft. Dessverre er det store forskjeller fra kommune til kommune, fra skole til skole – til og med fra klasse til klasse – hvilken opplæring elevene får.

En sentral del av opplæringen i digital dømmekraft handler om personvern. Barn og unge må lære hvordan de kan og bør bruke egne og andres personopplysninger, og at visse handlinger og ytringer kan være straffbare. De må forstå konsekvensene av det de gjør. Med kunnskap om konsekvenser av ulike valg følger ansvar. Uten kunnskap kan de unge heller ikke nyttiggjøre seg rettighetene sine.

Digital dømmekraft handler også om skolemiljø. Det er en del av skolens samfunnsoppdrag. De ansatte trenger nødvendig kunnskap så de kan forebygge og håndtere krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering.

Arbeidet må starte på ledernivå

For å gi elevene opplæringen de har krav på, må det arbeides jevnlig og systematisk på alle nivå i skolesystemet. Både skoleeiere og -ledere har helt avgjørende roller når det gjelder utvikling av digital kompetanse. Skolene må ta mye større eierskap til de voksende utfordringene. Og for at lærerne skal bli godt nok rustet, må arbeidet starte på ledernivå.

Skolen har dessuten en viktig rolle for å utjevne digitale skiller og sørge for at alle barn i Norge har like muligheter. Noen barn trenger ekstra opplæring, det gjelder ikke minst innenfor digitale ferdigheter.

Gode, velprøvde verktøy

For en del vil det kunne føles ubehagelig å gå inn i et område som oppleves som de unge sitt. Men vi har plikt til å ta tak i dette. Vi kan ikke sende de unge ut i det digitale landskapet uten nødvendig kompetanse.

Og nettopp derfor er det Utdanningsdirektoratet og Datatilsynet driver nettressursen Dubestemmer.no. Det skal være et støtteverktøy for alle som ønsker å snakke med barn og unge om digital dømmekraft. På nettsidene er det faktainformasjon, filmer, historier fra virkeligheten og diskusjonsoppgaver innenfor tema som personvern, uønskede hendelser og kildekritikk. Nettressursen er blant de mest brukte i landet når det gjelder digital dømmekraft, og får svært gode tilbakemeldinger fra lærere son har benyttet det.

Men selv om verktøyene er fritt tilgjengelige, unngår mange fremdeles å ta tak i dette på en systematisk måte. Dessverre venter skoleledere til det går galt – og uønskede hendelser knyttet til digitale verktøy har ført til uopprettelig skade – før de tar utfordringene på alvor. Det er vel snart på tide å være sitt ansvar bevisst?

(Denne artikkelen sto også på trykk i Moderne Utdanning som var bilag i Dagbladet i mars 2018.)