get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Har du en gammel mobil i skuffen? Jeg også. En mobiltelefon (eller annet elektronisk utstyr) inneholder mange metaller som er sjeldne og som kan gjenbrukes. Derfor er det viktig å levere inn gammel elektronikk til gjenvinning. Mye elektronikk inneholder imidlertid også bilder, meldinger, passord eller andre filer med personopplysninger – selv om du tror du har slettet dem. Hva skjer med disse filene når du leverer inn mobilen til gjenvinning?

I desember ble Datatilsynet kontaktet av en person som hadde levert sin gamle mobiltelefon til butikken der han kjøpte den. Butikken skulle skrote telefonen. Senere fikk personen et varsel fra en sporingsapp han hadde installert om at telefonen var ladet og slått på et sted i Estland. I april kunne NRK melde at Lefdal solgte «ny» PC med sensitivt innhold. Tidligere denne måneden fikk vi vite at en annen person, som også hadde levert inn PC-en sin til en butikk, opplevde at en fremmed hadde fått tilgang til alle hennes Dropbox-filer.

Det finnes regler, men de er ikke gode nok

Alle kommuner og forhandlere av EE-produkter har plikt til å ta imot EE-avfall (litt enkelt forklart: brukt elektronikk). De har også plikt til å sikre at elektronikken oppbevares sikkert. Det følger av avfallsforskriften. Dette er regler Datatilsynet ikke kan håndheve, men personverntrusselen er likevel stor.

For det første har vi fått innspill om at ikke alle lagrer elektronikken sikkert i praksis. Enkelte lagrer for eksempel elektronikken i utendørs beholdere som det er lett å bryte seg inn i.

For det andre har kommunene og forhandlerne stor valgfrihet når det gjelder hvem de gir avfallet videre til. Enkelte aktører i gjenvinnings- og gjenbrukskjeden har plikt til og gode rutiner for å lagre avfallet sikkert slik at filer ikke havner på avveier. Andre har det ikke. Det er altså helt tilfeldig om du og jeg kan føle oss sikre når vi leverer inn den gamle mobiltelefonen vår.

For det tredje: Hvem har til syvende og sist ansvaret for at filene våre slettes eller destrueres? Loven gir ikke svar på dette.

Hva vi gjør, hva bransjen gjør – og hva du kan gjøre selv

Vi har levert et forslag til endring av avfallsforskriften til Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet. Vi håper at reglene skal skjerpes slik at problemene ovenfor forsvinner. Dersom returordningen har mer tillit, vil også flere levere gammel elektronikk. Det er vi alle tjent med!

I arbeidet med forslaget har vi fått gode bidrag og tilslutning fra Elektronikkbransjen (en forening for EE-forhandlere), KS (en forening for kommunene), Elretur og Forbrukerrådet. I tillegg har vi fått støtte fra IKT-Norge og NorSIS. Vi er mange som mener at en endring må til.

Elektronikkbransjen begynner nå arbeidet med en ny bransjenorm for å sikre at EE-forhandlere har gode rutiner for avfallshåndtering. Dessuten er det satt fokus på å utarbeide bedre informasjon for forbrukere.

For deg som vil gjenvinne uten risiko for personvernet, finnes det løsninger som helt sikkert sletter innholdet på mobilen eller nettbrettet ved å skrive over harddisken flere ganger. Slike tjenester koster imidlertid penger. Hvis man først velger å betale ekstra for dette, er det viktig at man også får en kvittering på at sikker sletting faktisk har blitt utført – ellers kan man ikke vite om man har fått det man har betalt for.

Målet er imidlertid at vi snart kan levere avfallet til kommuner og forhandlere, uten å betale ekstra, og likevel være sikre på at opplysningene våre behandles (og slettes) på en trygg måte.