get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Mandag og tirsdag denne uken er det norske Datatilsynet vertskap for the International Working Group on Data Protection in Telecommunications (IWGDPT), også kalt Berlingruppen. 52 personverneksperter fra hele verden har kommet til Oslo for å diskutere personvern.

Blant sakene som står på agendaen er e-læring, bruk av biometri for autentisering, smarte TVer og smarte biler. Berlingruppen lager skriftlige anbefalinger som blir flittig brukt av datatilsyn verden over i arbeidet med å oppnå best mulig personvern ved bruk av teknologi.

Tilsynsrepresentanter fra blant annet Sør-Korea, Marokko, Georgia, Frankrike, Israel og Japan er på plass i Oslo. I tillegg til datatilsyn deltar også Federal Trade Commission (FTC) fra USA og et knippe organisasjoner som jobber med personvern, herunder Electronic Privacy Information Center (EPIC) og EUs European Data Protection Supervisor (EDPS).

Berlinmøte

Siste anbefaling handlet om sporing av mobilt utstyr
Den siste anbefalingen fra Berlingruppen kom høsten 2015 og handler om lokasjonssporing av mobilt utstyr. Det handler om for eksempel hvordan en smarttelefon kan bli identifisert og sporet via trådløse nettverk. En av hovedutfordringene ved denne type sporing er at den ofte er skjult. Hvis du har skrudd på muligheten for å bruke trådløse nettverk på telefonen din kan det å være i nærheten av, eller gå forbi, et trådløst nettverk være nok til at det trådløse nettverket kan samle inn og analysere informasjon fra din mobil.

Berlingruppen kommer med en rekke praktiske anbefalinger om tiltak aktørene bak trådløse nettverk og mobilt utstyr kan iverksette for å ivareta personvernet til brukeren. De anbefaler også at denne type teknologi ikke fanger opp innholdet i kommunikasjonen til brukeren (som tekstmeldinger eller innhold i e-post) på grunn av en private karakteren til denne type innhold.

Om Berlingruppen
Berlingruppen er en internasjonal sammenslutning av datatilsynsmyndigheter organisert under the International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners. Gruppen møtes to ganger årlig og består av tilsynsmyndigheter, andre nasjonale myndigheter, internasjonale organisasjoner og forskere innen personvernfeltet fra hele verden.

Gruppen produserer anbefalinger som er veiledende for tilsynsmyndighetene på ulike teknologifelt, med hovedfokus på ulike internettrelaterte saker. Skytjenester, Big Data, overvåkning fra luften og kroppsnær teknologi er eksempler på temaer som Berlingruppen har kommet med anbefalinger for de siste par årene. Du finner en komplett oversikt over anbefalinger gruppen har kommet med siden oppstarten i 1983.

Diskusjonene er allerede godt i gang, og vi ser fram til to produktive personverndager i et kaldt men vårlig Oslo.