get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

I går var første dag av Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2016, hvor vi også er i dag. Konferansen er fulltegnet, og det har vært venteliste for deltakerne som ikke fikk plass i første omgang. Konferansen arrangeres hvert annet år, og har slagordet «Gode helseregistre – bedre helse».

Første taler ut var helse- og omsorgsminister Bent Høie. Han og flere andre har påpekt viktigheten av at personvernet ivaretas når det behandles opplysninger om pasienter i helseregistrene. Men ingen har snakket om hva ivaretakelse av personvern i registrene innebærer i praksis. Bortsett fra kanskje Helse- og omsorgsdepartementet, som hadde en generell gjennomgang av helseregisterlovens krav.

Vi savner derfor at personvernperspektivet drøftes på denne konferansen. Dette var heller ikke et tema på konferansen for to år siden. Det er vel slik at ivaretakelse av personvern og informasjonssikkerhet er en nødvendig forutsetning for at et helseregister kan anses som «godt» og dermed danne grunnlag for bedre helse?

Vi har selvsagt forståelse for at personvern og personopplysningsvern ikke vil vies størst plass i denne sammenhengen, selv om vi i Datatilsynet mener at dette er et veldig viktig perspektiv. Vi er imidlertid etter første dag sikre på at registermiljøene og tilhørerne på dagens konferanse er opptatt av det samme som Datatilsynet – at behandling av personopplysninger i helseregistre skjer på en lovlig, god og sikker måte.

På vår stand på konferansen hadde vi i alle fall mange gode personvernsamtaler i går, og vi satser på at det blir flere i dag. Det er forhåpentligvis ikke utelukkende på grunn av bollen med våre beryktede fløtekarameller …