get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Forbrukerrådet har spurt folk om mobilapper og personvern. Kun halvparten av de spurte har tillit til at appene behandler personopplysningene deres på en god måte.

Hele seks av ti svarer at de har latt være å laste ned eller ta i bruk apper, fordi appene krever informasjon de ikke ønsker å gi fra seg. Det kommer fram i undersøkelsen som Norstat har gjennomført på vegne av Forbrukerrådet.

Videre svarer ni av ti at det ikke er greit at personopplysninger benyttes til andre formål enn at appen skal fungere. Forbrukerrådet mener at dette bør være et varsko for app-tilbydere og andre som tilbyr tjenester på nett. Dette er vi i Datatilsynet enig i. Spesielt at folk lar være å bruke eller laste ned apper gir et tydelig signal til app-eiere og –utviklere: Store deler av app-brukerene ønsker og forventer tjenester med godt personvern.

Bruk til andre formål

Det er interessant å se tallene i sammenheng med app-sveipet vi gjorde i mai 2014, der vi fant at to av tre apper ber om tilgang til personopplysninger, men informerer ikke om hva opplysningene skal brukes til og hvorfor. I omtrent halvpartene av appene som ba om tilgang til personopplysninger, var det uklart hvorfor appen trengte denne informasjonen. Et eksempel på en slik uklarhet kan være en kart-app som ber om tilgang til kalenderen din.

Det synes å være en mismatch mellom app-brukere og appene. Mange apper samler inn for mye informasjon og informerer for lite, mens brukerne på den andre siden blir i økende grad skeptiske til appene. Vi har de siste par årene lagt merke til at flere og flere app-utviklere viser interesse for personvern og går foran som gode eksempler. Men dessverre ser vi også at mange er dårlige på akkurat dette. Vi oppfordrer alle som skal utvikle en app til å lese vår veileder til god app-utvikling først, slik at man får en tjeneste med godt personvern fra start.

Og sist, men ikke minst, tre kjappe råd til app-brukere:

  • Vær kritisk til hvilke apper du installerer. Finn ut hvem som er ansvarlig for appen og hvilken informasjon den trenger. La være å laste den ned eller avinstaller hvis den ber om tilgang til mer informasjon enn du mener den trenger.
  • Gå gjennom appene dine med jevne mellomrom. Hvis du har apper du ikke bruker bør du avinstallere dem.
  • Sørg for å oppdatere appene dine. En app som ikke er oppdatert kan ha sikkerhetshull det er mulig å utnytte.