get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Akkurat nå er EU i gang med å lage et nytt personvernregelverk for Europa. I den forbindelse har de spurt 28 000 europeere om hvilket forhold de har til personvern. Norge var ikke del av undersøkelsen, men den gir oss likevel en interessant pekepinn på hvordan det står til med personverninteressen til folk flest på vårt kontinent. Her er de mest spennende funnene.

MANGEL PÅ KONTROLL

Mer enn åtte av ti føler at de ikke har full kontroll over personopplysningene sine på nettet. To tredjedeler av disse sier de er bekymret på grunn av dette. Respondentene ble bedt om å rangere seks ulike hverdagslige aktiviteter ut i fra hva de er mest bekymret for når det kommer til sporing av personopplysninger. Flest (55 prosent) var bekymret i forbindelse med bruk av betalingskort, og ved bruk av mobiltelefon og mobilapper.

LIKER IKKE Å BETALE MED PERSONOPPLYSNINGER OG TILPASSET REKLAME

Over halvparten av respondentene er uenig i et utsagn om at de ikke har noe imot å oppgi personopplysninger i bytte mot gratis tjenester på nettet. En tredjedel er enig i utsagnet – de har altså ikke noe imot å betale med personopplysninger for tjenester på nettet. Det er ganske interessant at såpass få synes det er greit, med tanke på at nesten alle av oss faktisk gjør det, for eksempel ved å bruke Gmail eller Facebook.

Det er også verdt å merke seg at over halvparten sier de ikke er komfortabel med å få personlig tilpasset reklame på nett.

ØNSKER KONTROLL, MEN VET LITE HVORDAN PERSONOPPLYSNINGENE BLIR BRUKT

Sju av ti mener at bruk av deres personopplysninger kun bør skje hvis de har gitt sitt eksplisitte samtykke. Like mange er bekymret for at opplysningene deres blir brukt for andre formål enn det de var ment brukt til i utgangspunktet. Hele ni av ti ønsker å bli informert hvis opplysninger om dem kommer på avveier eller blir stjålet.

Kun én av fem respondenter sier at de alltid er informert om hvilke avtalevilkår som ligger til grunn når de oppgir personopplysninger på nett. Omtrent like få sier at de leser hele personvernerklæringen. De fleste synes at slike erklæringer for lange og vanskelige å forstå.

FIRE AV TI HAR ALDRI ENDRET PERSONVERNINNSTILLINGENE SINE

Fire av ti av de som bruker sosiale nettjenester har aldri endret personverninnstillingene sine. Av de som ikke har endret innstillingene sine var det flest (24 prosent) som svarte at årsaken var at de stolte på at tjenesten de bruker har satt de mest hensiktsmessige innstillingene som standard.

REDD FOR SVINDEL OG IDENTITETSTYVERI

Respondentene ble spurt om hva de ser på som de største risikoene for egne personopplysninger. Å bli et offer for svindel (50 prosent), identitetstyveri (40 prosent) og at opplysningene deres ble brukt uten at de vet det (32 prosent) er det folk er mest bekymret for.

Når respondentene ble spurt om hvem som er ansvarlig for at personopplysninger blir behandlet på en sikker måte er det interessant å se at hoveddelen (42 prosent) peker på seg selv først. 33 prosent mener at nettjenester er hovedansvarlig og 21 prosent mener at myndighetene har dette ansvaret.

VIL HA PERSONVERNRETTIGHETER PÅ TVERS AV GRENSER

En viktig drivkraft bak å få et nytt europeisk personvernlovverk er at de samme reglene skal gjelde i alle europeiske land. Ideen er at det skal bli lettere for både virksomheter og enkeltindivider å forholde seg til lovverket på tvers av landegrenser. Undersøkelsen viser at dette er det også stemning for i befolkningen: Ni av ti sier at det er viktig for dem å ha de samme rettighetene og den samme beskyttelsen av personopplysningene sine uavhengig av i hvilket land tjenesten de bruker er basert.Rettigheter

 

Om undersøkelsen: Special Eurobarometer 432 Data protection er utført på vegne av den Europeiske kommisjonen. Undersøkelsen ble gjennomført i februar/mars 2015 og resultatene ble publisert i juni 2015. Last ned sammendraget og hele rapporten her.

Undersøkelsen samsvarer forøvrig også godt med personvernundersøkelsen vi selv gjennomførte for godt og vel et år siden.