get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

EPAvdekking av kontroversielle masseovervåkingsprogrammer, blant annet av varsleren Edward Snowden, har fremkalt en internasjonal debatt om borgernes rett til å bli beskyttet mot ulovlig innsamling og analyse av sine data og meta-data. I denne sammenheng er det verdt å merke seg to forskningsrapporter fra EU-parlamentets forskningsavdeling.

Rapportens del 1: Masseovervåking med dagens teknologi

Rapportens del 1 omhandler risikoen for at data kommer på avveier for brukere av offentlig tilgjengelige internettjenester som e-post, sosiale nettverk og skytjenester, og hva mulige følger vil være.

Forskjellen mellom uberettiget, tilfeldig masseovervåking og målrettet lovlig overvåking omtales i rapporten. Den tar for seg forskjellen mellom data og meta-data og hvilken detaljerte opplysninger meta-data kan avsløre om den enkelte. Cookies og hvilken potensiell kilde til informasjon disse elementene gir er også behandlet.

Kommersielle teknologileverandører selger softwareapplikasjoner og verktøy for overvåkingsformål, som avanserte løsninger for lovlig kommunikasjon, avlytting, innsamling, behandling og analyse.

Rapporten gir en oversikt over sikkerhetsløsninger slik at blir mulig for den enkelte å beskytte seg mot masseovervåking.

Den konkluderer med at folk flest ikke er oppmerksomme på hvilke trusler de er utsatte for når de benytter internett eller telekommunikasjonsutstyr. Den eneste måten man kan beskytte seg på i dag, mot overvåking og brudd på datasikkerheten for personopplysninger, er å benytte ende-til-ende kryptering for alt innhold og for kommunikasjon av det.

På grunn av kompleksiteten til de forskjellige verktøy for å ivareta personvernet, er bruk av disse for vanskelig for den vanlige teknisk uerfarne bruker. Her ber man om at det må lages integrerte, brukervennlige løsninger som er enkle og garanterer vern av personopplysninger og gir tilstrekkelig sikker kommunikasjon.

Til slutt i konklusjonen påpekes det at problemet med masseovervåking ikke kan bli løst på det tekniske området, men må adresseres politisk. Man må finne en korrekt balanse mellom borgerrettigheter og lovlige nasjonale sikkerhetsinteresser, basert på en offentlig diskusjon som gjør det mulig for folk å avgjøre hvilke sivile rettigheter som er berørt og de samfunnsmessige verdier som står på spill.

Sentral guide til hvordan beskytte seg

Et viktig vedlegg til studiens første del, pdf-en som har fått tittelen «InternettverktøyHvordan beskytte ditt privatliv på internett«.

Dette dokumentet gir en ikke-eksklusiv og ikke-prioritert liste over programvareverktøy og tjenester som hjelper den enkelte til å beskytte sitt privatliv på Internett.
Vedlegget gir en god og enkel oversikt over verktøy som gir den enkelte en bedre mulighet til å ivareta sine personopplysninger på internett. Både i forbindelse med kommunikasjon, søking, e-post med mer. Ta en titt på denne.

Rapportens del 2: Teknologisk fremtidsstudie

Rapportens del to har som formål å gi Europaparlamentet alternativer politiske løsninger, for beskyttelse mot masseovervåking. Fire scenarier med to til fire teknologiløsninger hver ble utviklet i studien, dette gir tjuetre politiske valg.

Det foreligger ingen enkel teknologisk løsning for å hjelpe innbyggerne med å bedre håndtere sitt personvern med tanke på masseovervåkning og andre trusler mot deres privatliv.

Arbeidet må gjøres på en rekke teknologiske løsninger for å oppnå en robust sikkerhet, og dette arbeidet bør starte nå. Rapporten foreslår en rekke løsninger man bør arbeide videre med. Det advares også med at tingenes internett dramatisk vil øke muligheten for overvåking, samt at Big Data blant annet genereres av tingenes internett.