get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

I tre dager arrangeres Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring (NKUL) på NTNU i Trondheim. Her er det 1200 deltakere som snakker sammen om bruk av IKT i utdanning og læring. Konferansens målgruppe er blant annet lærere, leverandører av digitale verktøy/plattformer, ansatte i kommuner, fylkeskommuner og barnehager.

Vi, Eirin Lauvset og Martha Eike, har holdt innlegg om «Bedre personvern i skolen og i barnehagen». Det var omtrent 100 årvåkne deltakere til stede. Vi presenterte funn fra kontroller vi har gjennomført i 2013 og 2014 ved 15 skoler og 5 barnehager. Dette skriver i også om i en rapport som vi skal publisere før sommeren. Våre kontroller så mest på personopplysninger om barn i læringsplattformer (LMS), skoleadministrative system (SAS), kommunikasjonsplattformer, kartleggingsverktøy, digitale læringsressurser, og verktøy for overvåking/logging. I vår rapport kommer vi med anbefalinger til hvordan skole- og barnehageeiere bør jobbe for å få bedre personvern i skolen og i barnehagen.

Under vårt 90 minutters lange innlegg fikk vi god dialog med deltakerne, som både ser utfordringer og muligheter for hvordan ting kan bli bedre. Vi ba om innspill til hvordan vi i Datatilsynet best kan gi råd og veiledning. Vi fikk noen innspill der og da, og håper på enda flere tilsendt i etterkant av konferansen. Vi ser frem til fulle innbokser!

Det er viktig for oss å få kommunisert råd og veiledning nå, samt finne gode kanaler for dette.

Informasjon om konferansen og vår presentasjon ligger tilgjengelig på http://www.nkul.no.

Vi ser frem til en ny dag på NKUL i dag, og vi lærer stadig noe nytt om hvilke muligheter og utfordringer det er med ny teknologi i skole og barnehage. Vi i Datatilsynet ønsker ikke å være en bremsekloss, men vi vil at ting skal gjøres riktig og godt vurdert.