get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

I går gikk årets fagdag for personvernombud av stabelen. Rundt 80 ombud deltok. Personvernombud er en frivilling ordning der virksomheter utpeker en person som har spesielt fokus på personvern i den daglige driften og gir virksomheten fritak fra meldeplikten til Datatilsynet. Les mer om personvernombud her.

Fagdag for personvernombud

Bjørn Erik Thon gav ombudene en oversikt over de viktigste personverntemaene i året som har gått og i året som kommer. Informasjonssikkerhet, omsorgsteknologi, sosiale medier, Snowden, ny terrorlov, biometri og datalagringsdirektivet stod på agendaen.

Ombudene fikk også ferske tall fra personvernundersøkelsen som viser at interessen for personvern har økt, men at mange mener at personvernet må vike når det settes opp mot å avsløre trygdejuks og å avverge terror. Avdelingsdirektør Helge Veum fortalte om hvordan Datatilsynet går fram når vi kommer på tilsyn og hvilke sanksjonsmuligheter vi har når virksomheter ikke følger loven.

Ombudene hadde mulighet til å velge mellom en rekke parallellsesjoner som handlet om personvern i skolen, overvåking i arbeidslivet, personvernerklæringer, digitalisering i offentlig sektor og siste nytt om EUs regler for personvern. En av sesjonene samlet de ombudene som jobber med helse. Her kom ombudene selv med problemstillinger og saker som gruppen diskuterte med seniorrådgiver fra Datatilsynet Ragnhild Castberg.

Helt til slutt delte ombudene fra Telenor, Fredrikstad kommune og Statens vegvesen erfaringer og tips fra sitt arbeid med personvern. Viktigheten av ledelsesforankring og bevissthet og kunnskap blant alle ansatte i bedriften ble trukket fram som suksesskriterier for godt personvern i virksomheten.

Og hva gjør jeg i dag? Jo, jeg er på kurs sammen med 30 ombud. Dagens tema er informasjonsikkerhet og internkontroll – to grunnleggende temaer i arbeidet med godt personvern. Dette er vårens siste kurs, men til høsten kommer det ny runde med ombudskurs.

Hvis virksomheten du jobber i ønsker å få personvernombud, finner du søknadsskjema her.