get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

I noen tilfeller kommer personopplysninger på avveier som en konsekvens av en lekkasje eller et datainnbrudd. I andre tilfeller kan personopplysninger komme på avveier som en konsekvens av det som i utgangspunktet var en frivillig deling av informasjon.

I den landsdekkende undersøkelsen vi gjennomførte i november 2013 spurte vi om respondentene deler påloggingsinformasjon til sine personlige kontoer, for eksempel for å la andre foreta en betaling, eller å sende selvangivelsen for seg. Respondentene ble spurt om de frivillig har gitt ut påloggingsinformasjon som passord, pin-koder og kodekalkulator.

Trykk på bildet for å se grafen i full størrelse

Trykk på bildet for å se grafen i full størrelse

Tre av fire sier at de ikke har gitt ut påloggingsinformasjon til andre. 13 prosent svarer imidlertid at de har delt denne typen informasjon. Det er mest vanlig å dele tilgangen til e-post og nettbank. Tallene viser at de 13 prosentene som deler innlogging med andre, gjerne deler innlogging til flere type tjenester.

De yngste deler i større grad påloggingsinfo med andre

Sorterer vi svarene fordelt på alder, ser vi signifikante forskjeller.

Trykk på bildet for å se grafen i full størrelse

Trykk på bildet for å se grafen i full størrelse

De eldre er mer restriktive med å gi ut påloggingsinformasjon, enn den yngre delen av befolkningen. 82 prosent av de over 50 år har aldri gitt ut denne typen informasjon til andre, sammenlignet med 59 prosent i den yngste aldersgruppen. I samtlige kategorier, bortsett fra offentlige portaler, deler de yngste i større grad påloggingsinformasjon enn de eldre. Særlig i kategorien ”sosialt nettsamfunn” er det stor forskjell mellom yngre og eldre. Nesten 20 prosent i alderen 15-29 år har delt påloggingsinformasjon til sosiale nettsamfunn, mens snittet for den øvrige befolkningen ligger på rundt seks prosent.

Tallene sier ingenting om i hvilken grad de som gir ut påloggingsinfo til andre har opplevd personopplysninger på avveier eller misbruk av egne opplysninger. Det kan imidlertid være lurt å tenke seg om to ganger før man gir andre slike tilganger. Spesielt den yngste gruppen kan ha grunn til å trå varsomt siden mange deler innloggingsinfo til sosiale nettsamfunn. Nettsamfunnene inneholder mye sensitiv informasjon og kommunikasjon som kan sette kontoeieren i en sårbar situasjon hvis uvedkommende snoker eller misbruker kontoen – noe som ikke er helt uvanlig i følge ungdommene vi snakker med når vi er på skolebesøk.

Undersøkelsen er utført av Opinion Perduco i november 2013 via webpanel. 1501 respondenter i alderen 15 og oppover svarte på undersøkelsen.

Se alle tallene om bekymring og informasjonssikkerhet fra vår undersøkelse her. Ta gjerne også en kikk på våre tips for å lage gode passord.