get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Folk flest deler mye informasjon om seg selv på nett og legger også igjen et spor av personopplysninger når de mottar tjenester fra offentlige eller private aktører. I den sammenheng var Datatilsynet nysgjerrige på hva folk ser på som de største truslene mot sitt eget personvern. I vår landsdekkende undersøkelse gjennomført i november 2013 gav vi respondentene en liste over mulige trusler mot personvernet og ba dem velge hvilke to trusler de er mest bekymret for.

Undersøkelse1

Trykk på bildet for å se grafen i full størrelse

Identitetstyveri er den trusselen flest er bekymret for at skal ramme dem. Hele tre av fire i undersøkelsen sier at identitetstyveri er en av de to truslene de er mest bekymret for. På andreplass kommer hacking eller tyveri av personopplysninger, fulgt av følsomme personopplysninger på avveier.

Folk er minst bekymret for overvåking fra politi, etterretning og offentlige etater. Det kan tyde på at tilliten til myndighetene er relativt høy, mens det er større bekymring knyttet til at tredjeparter stjeler personopplysninger og bruker disse på en uønsket måte.

Kvinner frykter bilder på avveier
Tallene viser at begge kjønn stort sett har samme bekymringer. Det er imidlertid noen forskjeller verdt å merke seg:

Bekymring2

Trykk på bildet for å se grafen i full størrelse

 Sammenlignet med menn er kvinner mer bekymret for uønsket bildepublisering, identitetstyveri og følsomme personopplysninger på avveier. Menn på sin side er mer bekymret for overvåking fra politi, etterretning og offentlige etater. Dette kan tyde på at menn har lavere tillit til myndighetene, mens kvinner i større grad frykter at informasjon om dem selv kommer på avveier og kan bli misbrukt av tredjeparter. At kvinner er spesielt opptatt av uønsket bildepublisering og identitetstyveri kan være knyttet til at de deler et større volum av personlig innhold på nettet. Dette er noe vi tydelig så i en annen undersøkelse, gjennomført i januar 2013.

De yngste er mer bekymret for uønsket bildepublisering og overvåking fra myndighetene
Når vi ser på alder er det interessante forskjeller knyttet til tre av truslene:

  • Kun 55 prosent av de i aldersgruppen 15-29 år er bekymret for identitetstyveri, sammenlignet med ca 80 prosent av alle som er over 30 år.
  • De yngste er derimot mer bekymret for uønsket bildepublisering (18 prosent), sammenlignet med den mer voksne delen av befolkningen. Kun 10 prosent av de som er 50 år og eldre er bekymret for det samme.
  • De yngste er også mer bekymret for overvåking fra politi og etterretning (15 prosent), sammenlignet med resten av befolkningen (rundt seks prosent). Vi ser den samme tendensen når det gjelder overvåking fra offentlige etater.

Den yngste gruppen skiller seg altså ut ved at de er mer bekymret for uønsket bildepublisering og overvåking, sammenlignet med den øvrige delen av befolkningen. Vi vet at de yngste er storkonsumenter av Internett og digitale tjenester. De føler seg kanskje derfor ekstra sårbare fordi mye av livene deres er eksponert gjennom bilder og annet personlig innhold i sosiale nettverk. Bakgrunnen for at de yngste er mer bekymret for myndighetsovervåking er uklar, men kanskje kan det knyttes til det siste årets mediefokus på avsløringene om massiv amerikansk overvåking. Fordi de yngste i stor grad lever livene sine på nett, er det mulig at de i større grad føler seg rammet av denne type overvåking.

Undersøkelsen er utført av Opinion Perduco i november 2013 via webpanel. 1501 respondenter i alderen 15 og oppover svarte på undersøkelsen.

Se alle tallene om bekymring og informasjonssikkerhet fra vår undersøkelse her.