get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Mange har nok tenkt det motsatte, men jeg har over en del år hatt en følelse av at folk gradvis har blitt mer interessert i personvern enn før. Stemmer det?

Ja, det kan se slik ut. Se under:

I Datatilsynet gjorde vi gjorde en undersøkelse blant folk i forbindelse med personverndagen 28. januar i år.

Undersøkelsen viser at en snau halvpart av de som ble spurt har blitt mer opptatt av personvern, og så godt som alle andre er like interessert som før. (Gruppen som sier de har blitt mindre opptatt av personvern er svært liten.)

Vi ønsket også å vite i hvilken grad folk er opptatt av personvern. For å kunne sammenlikne med et tidligere tidspunkt, gjentok vi et spørsmål fra en undersøkelse om personvern gjennomført av SSB i 1997 . Våre nye tall viser en forskyvning i retning av mer interesse for personvern.

2013unders_grad

I 1997 av var det omtrent like mange som sa at de var lite opptatt av personvern som sa at de var svært opptatt av personvern. Slik er det ikke nå: Gruppen som sier at de er svært opptatt av personvern er i vekst og er nå dobbelt så stor som gruppen som svarer at de er lite opptatt av personvern. Gruppen som sier de er lite opptatt av personvern er nesten halvert siden 1997.

Forklaringene på den økte interessen er nok mange, men vi tror at folks utstrakte bruk av teknologi og nye delingsmønstre på Internett gjør personvern mer hverdagsnært og relevant. I tillegg har store mediesaker om datalagringsdirektivet, og nå sist Snowden-avsløringene, vært med på å skape oppmerksomhet og interesse.

Det hadde vært omtrent fem måneder med Snowden-avsløringer i media før undersøkelsens intervjuperiode tok til. Hva hadde tallene vist dersom undersøkelsen var gjennomført før avsløringer nådde mediene?  Hvor mye påvirket egentlig Snowden-saken folks svar? Det vet vi ikke.

Selv tror jeg vi ville sett en økning i interesse for personvern uansett (om enn litt mindre markant enn tallene vi nå har). Det får bli en gjetning fra min side. Det vi derimot kan gjøre er å stille spørsmålene om igjen på et senere tidspunkt. Da vil vi se om trenden fortsetter, om folk stadig blir litt mer interessert i personvern.

Jeg har i hvert fall fått min mistanke bekreftet: Folk er mer opptatt av personvern enn tidligere.

Hva tror du: Vil trenden vare, eller representerer 2013 – et år sterkt preget av Snowden-avsløringene – et toppår for folks interesse for personvern?