get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

I går feiret vi den internasjonale personverndagen med frokostseminar sammen med Teknologirådet og over 200 frammøtte på Stratos i Oslo. Da vi sendte ut nyhetsbrev om seminaret i begynnelsen av desember var det fullbooket i løpet av et par dager. Interessen var enorm, og understreket tallene fra undersøkelsen vår som viser at personvern står så høyt på folks agenda om dagen.

Vi hadde invitert fire personverninteresserte paneldeltakere som bidro til en viktig debatt: Statssekretær Paul Chaffey (H), venstreleder Trine Skei Grande, Googles Nordisk Policy Counsel David Mothander, og internettgründer og teknologidirektør i Opera Software Håkon Wium Lie.

Personverndagen 2014 - panel

Personverndagen 2014 – panel

Statssekretær Paul Chaffey fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet åpnet debatten med å fremheve at ny teknologi ofte innebærer innsamling av persondata, for eksempel innen eldreomsorg og terrorbekjempelse, og at fordelene med disse må avveies opp mot personvernhensyn. Det er der vi er i dag – vi må hele tiden foreta avveininger for å trekke grensene for hvordan vi bruker personopplysningene våre, sa Chaffey. Han sa videre at en viktig oppgave for hans departement var å sørge for at personvernhensyn blir vurdert når viktige beslutninger blir tatt.

Hvilke konsekvenser får Snowden-saken?
Snowden-saken fikk naturlig nok mest oppmerksomhet i debatten. Flere av paneldeltakerne tok til orde for et europeisk eller internasjonalt regelverk som styrer overvåking av borgere på tvers av landegrenser. Andre spørsmål som ble debattert var: Hvor langt skal den norske stat gå i å sikre egne borgere? Bør vi bygge en nasjonal infrastruktur for nettkommunikasjon og bør kommuner nektes å lagre informasjon hos selskaper utenfor Norge og Europa? Panelet vårt var ikke enig; Håkon Wium Lie tok til orde for infrastrukturelle grep med alternative domener som sikrer at innhold forblir lagret i Norge. Googles David Mothander mente at en nasjonal infrastruktur ikke er noen god ide. Trine Skei Grande argumenterte for at Snowden-saken har fått fram hvor viktig det er at staten tar aktive grep for legge til rette for sikre løsninger og bedre personvern.

”Du trenger en høystakk for å finne nåla.” Dette utsagnet fra lederen for National Security Agency i USA trakk vår egen direktør, Bjørn Erik Thon frem i sin presentasjon, og høystakken ble fulgt opp også under debatten.  Istedenfor å lete etter målrettet informasjon om mistenkte enkeltindivider, samler NSA inn et bredt spekter av telefontrafikk, kontaktlister og annen aktivitet på sosiale medier, e-post- og chattehistorikk. Skei Grande oppsummerte stemningen i salen fint: Du ønsker at barna dine skal være trygge, men det er ikke ønskelig eller mulig å overvåke dem hundre prosent. Barn må læres opp til å ta gode beslutninger for å bli trygge selvstendige individer. Det samme prinsippet må gjelde for staten. Statens oppgave er ikke å overvåke alle hele tiden. Politiet og sikkerhetstjenestene bør fokusere på grupper som de har skjellig grunn til å mistenke for kriminelle handlinger. Før øvrig skal ikke folk måtte la være å ringe anonyme alkoholikere. Vi må kunne leve livene våre uten å frykte at vi blir sett over skuldra.

Vet folk hva personvern er?
Spørsmålene fra salen tok opp Hvermannsen sin rolle. Hvorfor må høystakken bli stadig større? Er det virkelig behov for å samle inn data om folk flest? Vet folk hva personvern er? Hvordan kan vi sørge for at folk vet hvordan de forvalter personvernet sitt? Tallene fra vår undersøkelse viser at folk er opptatt av personvern. Nær halvparten sier de er mer opptatt av personvern enn før. Men hva folk legger i begrepet sier tallene ikke noe om. David Mothander sa at Google i økende grad prøver å legge til rette for at folk selv kan regulere hvor mye de deler. I følge ham er utfordringen imidlertid å få brukerne til å interesseres seg nok til at de faktisk gjør seg noen selvstendige vurderinger og foretar endringene i innstillingene sine.  Bjørn Erik Thon avsluttet debatten med å kommentere at han for sin del er blitt oppløftet av tallene fra undersøkelsen som viser at ungdom viser større interesse og bedre ryggmarksreflekser når det kommer til eget personvern, enn den eldre generasjonen.

Det er altså håp…..

Du kan lese mer om temaene som ble diskutert i rapporten ”Personvern 2014 tilstand og trender». Du kan også se streamingen av seminaret her.