get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Datatilsynet har de siste årene behandlet to saker som omhandler behandling av biologisk materiale som blodprøver, spyttprøver, sæd og hårstrå. Første sak var mot Rettsmedisinsk institutt. Den ligger nå til behandling i Personvernnemnda. Den andre var mot Folkehelseinstituttet og deres rettstoksiologiske virksomhet.

Vi er alle godt kjent med at biologiske spor kan ha betydning for å oppklare kriminelle handling, og her er NOKAS-saken et stjerneeksempel. I tillegg brukes denne typen materiale til å fastslå for eksempel farsskap og i rusmiddeltesting på arbeidsplasser. Det vi har avdekket gjennom de to sakene er at regelverket som regulerer hvordan slikt materiale skal behandles i beste fall er uklart, i verste fall er det er lovtomt rom. Dette skyldes dels av Personvernnemnda i 2002 kom til at biologisk materiale i seg selv ikke er personopplysninger og at personopplysningsloven ikke kommer til anvendelse. I tillegg er det klart at verken helseforskningsloven eller behandlingsbiobankloven uttømmende regulerer behandling av biologisk materiale.

La oss ta et eksempel. Det utføres en rustest (blodprøve) på en arbeidsplass, for eksempel en boreplattform. Denne sendes til analyse i et analyseinstitutt, og det finnes spor av alkohol i prøven. Følgende spørsmål oppstår: Hvor lenge kan prøven oppbevares hos analyseinstituttet? Hvem kan få tilgang til prøven og hva kan den brukes til? Kan den for eksempel brukes til forskning? Hvem kan pålegge sletting dersom det for eksempel avdekkes at prøven er lagret i ti år?

I dag er det ikke noe godt svar på disse spørsmålene. Nå kan en av to ting skje. Enten kan Personvernnemnda endre sin definisjon av biologisk materiale og si at dette er en personopplysning slik at personopplysningsloven kommer til anvendelse. Nemnda har nå en sak mot Rettsmedisinsk institutt til behandling der dette er ett av flere tema. Eller lovgiver kan ta tak i denne problemstillingen og sørge for at biologisk materiale lovreguleres på en skikkelig måte. Dette vil gi en helt nødvendig styrking av personvernet til de som avlegger ulike typer biologiske prøver.