get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo
1 Hacker Way, Menlo Park

1 Hacker Way, Menlo Park

Fredag morgen ankom vi Facebooks Campus i California. Det var et enormt område med adressen 1 Hacker Way, Menlo Park. Området er overtatt etter Sun microsystems hovedkvarter i 2011, da Facebook flyttet fra Palo Alto. Enkelte spor etter Sun microsystems var tilstede enda, for eksempel så vi Suns logoer på noen glassdører. For å sikre muligheter for utvidelse i fremtiden har Facebook kjøpt opp et enormt område på den andre siden av veien. En underjordisk tunnel kobler allerede områdene sammen. Med over 1 milliard brukere har virksomheten åpenbart potensialet inne.

Lederen av Facebooks public policy nordic hadde sørget for at vi kom i kontakt med de rette personer. Vi fikk treffe Facebooks head of data protection og Facebooks ansvarlige for strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt.Vi hadde en avtale med Facebooks data science director som blant annet var omtalt i artikkelen «What Facebook Knows» i MIT Technology Review i 2012. Hans team kan i utgangspunktet analysere all den informasjon som Facebook samler. Og det er ikke akkurat puslete greier:

  • Hvert 30 minutt blir 10 TB med data lastet inn i Hadoop for analyse. Hadoop håndterer analyse av store datamengder (Big data).
  • Hvert 30 minutt blir 105 TB data håndtert i Hive. Hive forenkler spørring og håndterer store datasett plassert i distribuert lagring.
  • Hvert 30 minutt foretas over 160 milioner newsfeed.
  • Facebookbrukere som deler med venner av venner kan nå 17 000 mennesker.

Vi ble orientert om flere interessante felt. For eksempel, hvor mange av dine venner ser faktisk det du poster på Facebook? Som regel tror folk at færre ser deres postinger enn det som virkelig skjer.

Velger-eksperimentet. Hvordan kan man påvirke andre til å stemme ved et valg? Ved at man kunne fortelle venner at man hadde stemt og at man samtidig finne ut hvor man kunne stemme. Dette økte muligens valgdeltakelsen i fjorårets amerikanske valg med 60 000.

Hvordan kan man legge til rette for at man blir presentert for nye aktuelle venner? Selvfølgelig er det viktig hvilke venner dine venner har, men det er også viktig å ta hensyn til tidsaspektet. Aktualitet er viktig her.

Vi fikk også en gjennomgang av nye personvernkontroller og tjenester av Facebooks head of dataprotection.  Graph search som er i betaversjon blir pusset på nå. Det er viktig at man tar hensyn til brukerne ved innføring av nye tjenester. Brukernes forventninger er viktig. Å overraske negativt må unngås. Vi gjennomgikk de personverntilpasninger som var gjennomført det siste året, blant annet «Audience selector, activity log og view as. De nye innsynsløsningene gjør det mulig å få ytterligere direkte innsyn i de opplysningene Facebook har registret om deg.

Det er vanskelig å få med all den informasjonen vi fikk under besøket hos Facebook i denne korte bloggen nå, men vi vil gi mer informasjon når vi kommer tilbake til Norge.

Eksempel på kreativt element inne på området.

Eksempel på kreativitet inne på området.

Vi fikk også tid til en liten rundtur på Facebooks Campus. Det var noen løsninger og designelementer som var veldig tydelige der. Rundt en slags fabrikkgate lå alle bygningene. Arbeidsplassene lå i hovedsak i store rom og saler. Gulv, vegger og tak besto av nesten ubearbeidede flater. Ansatte kunne bidra med kunstverk der de syntes det passet. Lokalene innbød til kreativitet.Det var helt klart at ingen skulle sulte. Det var et enormt utvalg av alle slags matretter og drikke, til og med utendørs grillkjøkken og iskiosk. Og alt gratis (innkludert). Det ble også lagt opp til en del aktiviteter, og dermed kunne man leve ganske mye av tiden sin inne på området. Spor av aktiviteten og kreativiteten var tydlig allerede nå, selv etter bare litt over et års tilstedeværelse i Menlo Park.

Dermed er det hjemreise fra USA. Nå venter en 11 timers flytur til Frankfurt.