get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo
Stanford, Main Quad

Stanford, Main Quad

I dag, onsdag, har vi besøkt Stanford University. Vi gikk opp Palm drive, igjennom The Oval og opp til Main Quad. Dette gjør stort inntrykk. Oppe på Faculty Club har vi en avtale med Director of Privacy på Center for Internet and Society, Aleecia M. McDonald. Senteret er ledende på studier på lov og politikk om internett og andre nye teknologier.

McDonald er sentral i arbeidet til W3C Tracking Protection Working Group, og hun rettleder også Mozilla i deres «Do Not Track» webleserfunksjon. Hennes forskning omfatter blant annet brukernes forventninger til «Do Not Track», samt effekten av industriens selvregulering.

Vi fikk de siste nyheter om problematikken med Do Not Track. Sterke krefter gjør arbeidet utfordrende, og fremdriften lider av dette. Under samtalen kunne vi ikke unngå å komme inn på forskjellene mellom amerikansk og europeisk lovverk og hva disse forskjellen fører til. Hun fortalte om APPS Act (hva utviklere bør vite om brukernes personvern og samtykke), som er ganske godt tilpasset mange av de betenkeligheter grupper for forbrukerbeskyttelse har fremmet.

Vi snakket også om håndteringen av tredjepartscookies og førstepartscookies. At cookies som gir seg tilkjenne som førstepartscookies når de egentlig er tredjepartscookies, gjør det vanskelig å skille ut disse.

McDonald fortalte oss at Stanford for tiden har flere ekstremt flinke folk som arbeider med tracking og personvern. Disse produserer relevante arbeider som er direkte anvendelige. Student Jonathan Mayer er en av dem. Han arbeider på både Security Lab og Center for Internet and Society. Hans forskningsarbeid på Googles omgåelse av Safaris cookie blokkeringsfunksjon er godt kjent.

Under samtalen kommer Stanfords professor Dan Boneh inn. McDonald har avtalt at han skulle komme og fortelle oss om sitt arbeid i Computer Science Department. Han fortalte oss mye om sitt pågående arbeid. Professor Boneh fokuserer i sitt arbeid på anvendt kryptografi og datasikkerhet. Vi vil senere komme tilbake med mer informasjon om hans pågående arbeid.