Fagdirektør. Utdannet samfunnsviter. Arbeider med utredning og analyse i tilsynet.