get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Bjørn Erik Thon

Ønsker vi økt lagring av opplysninger om barnehagebarn?

Dette innlegg er skrevet sammen med Steffen Handal, som er leder i Utdanningsforbundet. Det har også blitt publisert på www.utdanningsnytt.no  Kunnskapsdepartementet har lagt frem et forslag til endring i barnehageloven. Mange aktører, deriblant vi i Datatilsynet og...
Kim Ellertsen

Safe Harbor 2.0 er her og heter EU-U.S. Privacy Shield

EU-kommisjonen har kommet til en politisk løsning med USA som en erstatning for Safe Harbor som ble kjent ugyldig av EU-domstolen i oktober i fjor. EUs arbeidsgruppe for personvern, Artikkel 29-gruppen, var samlet i Brussel da enigheten mellom EU og USA var et faktum....