get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Eirin Oda Lauvset

Opplysninger om elever kan bli fritt vilt

Forestill deg at du får vite at opplysningene som arbeidsgiveren din har om dine prestasjoner, ditt fravær og dine behov for spesialtilpasninger på jobben skal registreres i et nasjonalt register. Forklaringen som blir gitt er at sentrale myndigheter har behov for å...
Bjørn Erik Thon

Overlever datalagringsdirektivet?

Datalagringsdirektivet ble vedtatt i Stortinget våren 2011, og skal etter planen tre i kraft 1. juli 2015. Direktivet har vært gjenstand for stor debatt både her i Norge og i Europa.  I dag melder Aftenposten at generaladvokaten i EU har konkludert med at direktivet...
Bjørn Erik Thon

Når sjefen filmer deg over skulderen

Juridisk veiledningstjeneste i Datatilsynet gir råd og veiledning til enkeltpersoner, offentlige etater og virksomheter som har spørsmål knyttet til personvern. Tallenes tale er klare: Hver femte henvendelse gjelder personvern i arbeidslivet, og de aller fleste som...